Pour consulter le solde disponible de votre carte
cadeau, veuillez saisir le numéro
à 19 caractères inscrit sur votre carte.

To view the available balance on your card
gift , please enter the number
to 19 characters printed on your card.

Om het beschikbaar saldo van uw geschenkkaart te
consulteren , gelieve het nummer
(bestaande uit 19 karakters) dat op uw kaart staat in te geven.

Para consultar el saldo disponible de tu tarjeta
regalo, por favor introduce el número
de 19 dígitos inscrito en tu tarjeta.

 

Veuillez cocher la case.

Please check box.

Controleer het vakje.

Por favor marque la casilla.